Copiii Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu

http://ziarullumina.ro/sites/default/files/articol/2014-02/brancovenii-toti.jpg

Familia Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu rămâne, peste veacuri, un model exemplar de familie creştină. Căsătorit cu Maria, nepoata lui Antonie Vodă din Popeşti, Constantin Brâncoveanu a avut cu aceasta patru fii: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi şapte fiice: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălaşa şi Smaranda. În urma unei atente căutări în filele tomurilor din acele vremuri, am scos la iveală câteva date biografice despre cei 11 urmaşi ai Brâncovenilor.

Aşa cum privesc din fres­ca curată a ta­blo­ului votiv de la Mă­năstirea Hu­rezi, cu seninătate, strânşi le­gaţi unul de altul, înveşmântaţi în haine domneşti, preţioase, ar pă­rea că viaţa pământească a mem­brilor familiei marelui Con­stantin Brâncoveanu nu a fost încercată de neajunsuri. To­tuşi, otrava necazurilor nu i-a cruţat pe nici unul dintre ei. Fi­ecare chip este expresia unei cruci asumate până la moarte. In­formaţiile citate mai jos sunt re­produse după volumele: „Via­ţa lui Constantin Vodă Brân­co­vea­nu“, de Radu Vel Logofăt Gre­cianu; „Starea ţerilor lo­cu­i­te de români în secolul al XVIII-lea“, de Contele Nicolae Ro­ssetti, 1903.
Continue reading »